16 февруари 2010 ~ 0 Коментара

Листовки

Листовки за категория A, B, C, D, E

Листовки за категория A

Към категория А спадат мотоциклетите. В листовките освен въпроси свързани с мотоциклети (категория А) се срещат въпроси и за категория М (мотопеди). Помнете, че правоспособност за управление на мотопед може да се получи още на 16 годишна възраст. На шофьoрските изпити може да попаднете на листовки, в които има въпроси свързани с мотоциклетите и мотопедите. Помнете, че мотоциклетите имат различно ограничение за максимална скорост в извънградско движение – 70 км./ч., за разлика от автомобилите, които имат ограничение от 80 км/ч. Мотопедите в извънградско нарушават закона за движение по пътищата, ако превишат 50 кв./ч. В градски условия мотоциклетите нямат право да превишават 50 км./ч., докато масовите автомобили – 60 км./ч.

В листовките можете да срещнете и въпроси, свързани с категория А, касаещи правилата за изпреварване, дали се третира като пешеходец водач, който бута мотоциклет и др. Прочетете внимателно закона и си подчертавайте онези места, които Ви се струват трудни. След това решете листовки, пак прочетете закона и отново подчертавайте онова, което Ви е неясно. Пак решавайте листовки и четете единствено подчертаното в закона за движение по пътищата. В него има твърде много информация, която не Ви е необходима за листовките, но всеки интелигентен и цивилизован българин следва да е чел закона за движение по пътищата.

Листовки за категория B

Листовки от категория B или най-популярните и обичайни листовки, на които ще попаднете. Помнете, че от категория B са автомобили, тежащи до 3 500 кг. (в закона това се нарича максимално допустима маса), а местата за сядане са най-много 8 (без тази на шофьора). Към тях може да се прикачва ремарке, но то не трябва да тежи повече от 750 кг; Ремаркето на автомобил не може да тежи повече, отколкото самия автомобил. Замислете се, че при всеки тир е точно обратното. Това накратко са МПС от категория Б, за които ще срещнете много въпроси в нашите листовки, както и във всички листовки, на които попаднете.

Листовки за категория C

В нашите листовки ще срещнете въпроси, касаещи категория Б. Кои превозни средства спадат към тази категория? Товарните автомобили. Запомнете това! Категория С – товарни автомобили. За успешното решаване на листовките, помнете че товарният автомобил надвишава 3 500 кг. Към товарен автомобил от тази категория може да се прикачи ремарке, но не по-тежко от 750 кг.

Листовки за категория D

В нашите листовки ще срещнете въпроси, свързани с превозни средства от категория D. Запомнете, че от тази категория за автобусите, т.е. МПС за превоз на пътници. Те обезателно са с над 8 места за сядане (без да се брои мястото на водача). Към тях също може да се прикачва ремарке, но то не бива да тежи повече от 750 кг. Назубрете, че съчленените автобуси също спадат към тази категория и към тях е забранено да се прикачва ремарке.

Листовки за категория E

В листовките е възможно да се препънете и на въпрос свързан с категориите B+E, C+E, D+E.

B + E Това са МПС от категория В и ремарке, когато: а) ремаркето не тежи повече от 750 кг; б) ремаркето тежи повече от теглещия го автомобил (като автомобила се измерва без товар) C + E автомобил от категория С и ремарке, което тежи над 750 кг. или казано според терминологията за Закона, с допустима максимална маса над 750 кг.

D + E Аналогично като по-горе.

Категория T

TКТ – колесни трактори

TТБ – тролейбуси

TТМ – трамвайните мотриси