Въпроси A26

За да придвижва самоходна машина по пътищата, водачът и трябва да притежава:

Кой знак предупреждава за опасност от хлъзгане?
Едновременното включване на всички пътепоказатели се използва за?

Знакът забранява влизането на пътни превозни средства:

Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
На кой от знаците значението е “Премини, ако пътят е свободен!”?

На кои ППС е разрешено движението в най-дясната пътна лента след този знак?
Преди да се включи в движението, водачът на ППС е длъжен:
Завиването в обратна посока се извършва:
Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелез, ако бариерите са вдигнати, но светофарът подава мигаща червена светлина?

При тази ситуация, за да осигуря безопасността на велосипедиста при изпреварването, е достатъчно само да намаля скоростта.
При тази ситуация изпреварването е забранено, защото:

При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца:
При тази ситуация червеният автомобил е с предимство:
При тази ситуация трябва да пропусна:

Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че:
При тази ситуация водачът на жълтия автомобил трябва:

Пътният знак с допълнителна табела предупреждава че:
При тази ситуация водачът на лекия автомобил не е задължен да пропусне трамвая?
При приближаване към спрелия автобус, обозначен с опознавателен знак “Деца” водачът е длъжен:

При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:За сигнализиране на МПС спряно поради повреда на платното за движение на автомобилен път, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от превозното средство не по-малко от:
Движението назад по автомагистрала е:
Светването на тази синя лампа на арматурното табло на автомобила означава, че са включени:

При светване на тази червена лампа за налягането на маслото в двигателя и продължаване на движението има опасност от:
Какво трябва да направи водачът на автомобил за да отговори на повикване по мобилния телефон?
Разрешено ли е да придвижвате автомобил до място за отстраняване на неизправността, когато липсват предписаните огледала за виждане назад?
Когато няма други ограичения, водачът на МПС от категория “В1” при движение извън населено място не трябва да превишава:
Когато няма други ограничения, водачът на състав от МПС от категория “В+Е” при движение в населено място не трябва да превишава:
Когато няма други ограничения, водачът на състав от МПС от категория „В+Е“ при движение извън населено място водачът не трябва да превишава: